Časový plán: Pondělí - Sobota - 08:00 - 18:00, Neděle - 08:00 - 14:00
420 771463857

Cialis Online

Cialis je lék na základě tadalafilu

Použití, Dávkování, Nežádoucí účinky

Farmakologické účinky:

Cialis – je přípravek, obsahující Tadalafil. Tadalafil je selektivní a reverzibilní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cGMP (cyklický guanosin-monofosfát). Zatím co při sexuální stimulaci dochází k lokálnímu uvolnění oxidu dusnatého (NO), inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum. Tento proces vede k uvolnění hladkého svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci. Tadalafil je neúčinný bez sexuální stimulace.

Působení tadalafilu na ostatní fosfodiesterázy je nepatrné. Cialis nemá žádný vliv na kardiovaskulární systém, funkce jater, kosterního svalstva a dalších orgánů. Tadalafil nemění kvalitativní charakteristiky spermií, nezpůsobuje změny hladiny testosteronu, folikulostimulačního a luteinizačního hormonu v krvi.

Cialis je neúčinný bez sexuální stimulace. Tadalafil vykazoval statisticky významné zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36 hodin po užití přípravku, stejně jako i schopnosti dosažení a udržení dostatečné erekce již 16 minut po podání .

Účinná složka připravků – Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo průměrně za 2 hodiny po podání. Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat přípravek CIALIS s jídlem i nalačno. 94% tadalafilu je při terapeutických koncentracích vázáno na plazmatické proteiny. Účinná složka připravků Cialis – Tadalafil je metabolizován převážně isoformou 3A4cytochromu P450 (CYP). Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí a močí, průměrný eliminační poločas je 17.5 hodiny.

Terapeutické indikace:

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

Dávkování a způsob podání:

CIALIS je určen k vnitřnímu užití. Potahovaná tableta se užívá celá a zapíjí se dostatečným množstvím vody nebo čaje. CIALIS se může užívat nezávisle na příjmu potravy. Režim dávkování přípravekem Cialis určuje lékař. Obvyklé je předepsán příjem jedné potahované tablety 15-20 minut před předpokládanou sexuální aktivitou. Vzhledem k tomu, že účinek po jedné dávce přetrvává až 36 hodin, tableta může být použita i dříve. Maximální doporučená denní dávka je jedna potahovaná tableta Cialis.

Nežádoucí účinky:

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS k léčbě erektilní dysfunkce byly bolest hlavy, dyspepsie. Zřidka se vyskitují bolest zad a bolest svalů, zrudnutí obličeje, nosní obstrukce, pocity popisované jako bolesti oka, hyperémie spojivek, závratě a angioedém. Ve vzácných případech může po užití přípravku CIALIS dojít k prodloužené a případně i bolestivé erekci. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc . Není-li léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Koupit Cialis Online:

Některé české síťové lékárny budou Cialis po online konzultaci prodávat online. Některé lékárny prodávají volně prodejný Cialis, zakoupený od nelicencovaného prodejce, může být v nejlepším případě padělaný a neúčinný a v horším případě škodlivý. Budete muset zajít k lékárníkovi a požádat ho, aby vám dal lék, a lékárník vám bude muset položit řadu otázek, aby se ujistil, že vám jeho užívání není škodlivé, a zodpověděl vaše případné otázky. Koupit Cialis online je velmi snadné. Generický Cialis se často prodává na internetu bez lékařského předpisu, tento přípravek lze koupit, ale opatrně. Cena originálního Cialisu začíná od 10 eur za pilulku, generický Cialis lze koupit 10x levněji.

Kontraindikace:

Cialis se nepodává pacientům se známou přecitlivělostí na tadalafil.

Tadalafil je kontraindikován u pacientů užívajících organické nitráty.

Tadalafil není indikován k použití u žen a u děti mladší 18 let.

Přípravek CIALIS nesmí být užíván u mužů s onemocněním srdce a kardiovaskulárním onemocněním , pro které není sexuální aktivita vhodná, u mužů, kteří v nedávné době prodělali infarkt myokardu anebo cévní mozkovou příhodu. Také nesmí být užíván pacientem se srdečním selháním třídy 2, s nestabilní angina pectoris, nekontrolované hypertenze a srdeční arytmie, těžké hypotenze.

CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou předisponovat ke vzníku pripapismu (jako je srpková anemie, mnohočetný myelom nebo leukémie).

Kromě toho je třeba dbát opatrnosti pří podání tadalafilu pacientům s těžkou nedostatečností funkce jater a ledvin. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alfablokátorem je také zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Účinky tadalafilu na jiné léky:

Použití tadalafilu u pacientů užívajících organické nitráty v jakékoli formě je zakázáno.

Nepředpokládá se, že by tadalafil vyvolával klinicky významnou inhibici nebo indukci clearance léčivých přípravků metabolizovaných cytochromem P450.

Kombinace použivaní Cialis a inhibitorů CYP3 A4 může zvyšovat plazmatické koncentrace tadalafilu. Zejména by měl být používán s opatrností tadalafil v kombinaci s ketakonazolem, ritonavirem, sachinavirem, erythromycinem a itrakonazolem.

Kombinace použivaní Cialis a induktorů CYP3 A4 zejména rifampicinu může snížit plazmatickou koncentraci tadalafilu v plazmě. Cialis při kombinovaném použití může zvýšit účinek antihypertenziv.

Předávkování:

Při užití nadměrných dávkek Cialisu byl konstatován vývoj nežádoucích účinků podobných jako při užití terapeutických dávek tadalafilu.

Žádný specifický antidotum není znám. V případě předávkování jsou nutná podle potřeby standardní podpůrná opatření. Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Cialis neměl by být skladován více než 2 roky od daty výroby. Měl by být skladován v místnostech s teplotním rozsahem 15 až 30 stupňů Celsia.